โรงเรียนประชาอุทิศ(จันทาบอนุสรณ์) ประกาศเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (รูปแบบออนไซต์ทุกระดับชั้น)ในครั้งนี้ ดร.วรรณพร ศิลาขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู ยินดีต้อนรับนักเรียน ทุกๆคน สู้รั้วพุทธรักษา


เพิ่มเติม
กิจกรรมอื่น ๆ "
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์- 4 มีนาคม 2565 "
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2565 "
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2565 "
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565 "
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2565 "
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2565 "
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ระหว่างวันที่ 10-21 มกราคม 2565 "
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2565 "
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ระหว่างวันที่ 27-30 ธันวาคม 2564 "
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2564 "
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2564 "
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2564 "
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 "
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ระหว่างวันที่ 22 -26 พฤศจิกายน 2564 "
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ระหว่างวันที่ 15 -19 พฤศจิกายน 2564 "
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ระหว่างวันที่ 8 -12 พฤศจิกายน 2564 "
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ระหว่างวันที่ 1 -5 พฤศจิกายน 2564 "
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ระหว่างวันที่ 20 -24 กันยายน 2564 "
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ระหว่างวันที่ 13 -17 กันยายน 2564 "
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ระหว่างวันที่ 6 -10 กันยายน 2564 "
เพิ่มเติม