โรงเรียนประชาอุทิศ(จันทาบอนุสรณ์) ปิดภาคเรียนที่2/2563 ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน -15 พฤษภาคม 2564 ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์ 02-5652525,Facebook,website
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นปฐมวัย1และ2 ประจำปีการศึกษา 2564 " 15/03/64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 " 10/03/64
รายงานการจัดการเรียนการสอน(ช่วงระบาดโควิด-19)ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2564" 10/01/64
ปฏิทินการจัดการเรียนการสอน(ช่วงระบาดโควิด-19)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563" 09/01/64
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนประชาอุทิศ(จันทาบอนุสรณ์) ปีการศึกษา 2563" 01/07/63
กทม.เข้ม 437 โรงเรียนงดกิจกรรมกลางแจ้ง " 15/7/63ผอ.วรรณพร ศิลาขาว พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐ " 28/07/63
ผอ.วรรณพร ศิลาขาว พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู นำนักเรียนจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาของชาวพุทธ " 17/05/62
คณะครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ร่วมกับครูต่างชาติ ให้การอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษ Teacher Training 2019 แก่คณะครู เพิ่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ " 12/03/62
ครูกานต์ปริยา วุฒิสิงห์ชัย ดูงานที่ประเทศจีน ตามโครงการพัฒนาการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร " 12/03/62
ผอ.วรรณพร ศิลาขาว พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรต้อนรับคณะกรรมการ สมศ.ประเมินรอบ 4 " 12/03/62
ผอ.วรรณพร ศิลาขาว พร้อมคณะครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากไต้หวัน " 12/03/62
ผอ.วรรณพร ศิลาขาว มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ " 12/03/62
คณะครูเข้ารับการอบรม PLC เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ " 21/01/62
กิจกรรมวันตรุษจีน Happy Chinese New Year 2019 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ " 21/01/62
ผอ.วรรณพร ศิลาขาว เป็นประธานการประกวดผลงานการผลิตสื่อการสอนและงานวิจัยทางการศึกษา " 21/01/62
พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2561 " 21/01/62
กิจกรรมเรียนรู้สู้ฝุ่น PM2.5 โดยช่อง7" 21/01/62
วันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี2562" 11/01/62
พุทธรักษาเกมส์ ประจำปี2562" 10/01/62
กีฬาปฐมวัยเกมส์ ประจำปี2562" 09/01/62
กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ "ลด ละ เลิก การใช้โฟมเเละถุงพลาสติก" 07/01/62
พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนเนื่องในวันครู ประจำปี2562" 07/01/62
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ปีใหม่2562" 01/01/62