ผู้บริหารโรงเรียนประชาอุทิศ มอบเหรียญและใบประกาศเกียรติคุณให้กับนักเรียน ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ที่ไปแข่งขันกีฬาช้างน้อยเกมส์
ภาพกิจกรรม