ครูประชาอุทิศรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ พระราชวิสุทธิมงคล(แคล้ว สุธัมโม) เจ้าอาวาสวัดดอนเมือง ณ ฌาปนสถานวัดดอนเมือง เขตดอนเมือง
ภาพกิจกรรม