ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กรมอนามัย และสำนักงานเขตดอนเมืองให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มแก่ชาวดอนเมือง
ภาพกิจกรรม